ఫ్రెంచ్


ఈ ఓహ్ చిక్ పారిసియన్ సమిష్టి గురించి మనకు ఎలా అనిపిస్తుందో 'ఓహ్ లా' వివరించడం ప్రారంభించలేదు.

గ్రేడ్‌ను తయారుచేసే బ్యాక్-టు-స్కూల్ శైలుల్లో తరగతి అధిపతికి వెళ్లండి.జెన్నా కులాక్జ్ చేత రూపొందించబడిందిఫోటోమేషన్ జేమే తోర్న్టన్


మీ బ్రౌజర్ వీడియో ట్యాగ్‌కు మద్దతు ఇవ్వదు.
బ్యాలెట్ పాయింట్ బూట్లు ఎంత

షుగర్ మరియు బ్రూనో ట్యాంక్, కోవెట్ డాన్స్ దుస్తులు బ్రా, సో డాన్యా లెగ్గింగ్స్

' ఓహ్ 'దీని గురించి మనకు ఎలా అనిపిస్తుందో వివరించడం ప్రారంభించదు చాలా స్టైలిష్ పారిసియన్ కలిసి.